رئیس سازمان حج و زیارت: زائران ایرانی مرداد ماه به حج می روند

رئیس سازمان حج و زیارت: زائران ایرانی مرداد ماه به حج می روند

رئیس سازمان حج و زیارت: زائران ایرانی مرداد ماه به حج می روند