ذعان ائتلاف ضد داعش به استفاده از بمب‌های فسفری در سوریه

ذعان ائتلاف ضد داعش به استفاده از بمب‌های فسفری در سوریه
ائتلاف ضد داعش به استفاده از بمب‌های حاوی فسفر در سوریه “متناسب با معیارهای بین‌المللی” اذعان کرد.

ذعان ائتلاف ضد داعش به استفاده از بمب‌های فسفری در سوریه