دو شرط العبادی برای گفتگو با اقلیم کردستان

دو شرط العبادی برای گفتگو با اقلیم کردستان
حیدرالعبادی نخست‌ وزیر عراق امروز دو شرط اصلی را برای گفتگو با اقلیم کردستان مشخص کرد.  دو شرط العبادی برای گفتگو با اقلیم کردستان به گزارش ایسنا و به نقل…

دو شرط العبادی برای گفتگو با اقلیم کردستان