دو استدلال ساده در مورد «تحریف بی رحمانه» و «سانسور ٢٠٠ كلمه اي» سخنان رييس جمهور/ وقتي روحانی در دفترش هم مظلوم است + سند و فیلم

دو استدلال ساده در مورد «تحریف بی رحمانه» و «سانسور ٢٠٠ كلمه اي» سخنان رييس جمهور/ وقتي روحانی در دفترش هم مظلوم است + سند و فیلم
انتشار فیلم و خبر مستند «انتخاب» در مورد سانسور سخنان رییس جمهور توسط دفتر رییس جمهور، با مضمون «کم کاری برخی مقامات دولت در حمایت از دستاوردهای دولت» با واکنش ضعیف معاون فعلی دفتر رییس جمهور مواجه شد!

دو استدلال ساده در مورد «تحریف بی رحمانه» و «سانسور ٢٠٠ كلمه اي» سخنان رييس جمهور/ وقتي روحانی در دفترش هم مظلوم است + سند و فیلم