دونالد ترامپ بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد

دونالد ترامپ بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد

دونالد ترامپ بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد