دفاع قالیباف از عملکرد شهرداری در واگذاری املاک

دفاع قالیباف از عملکرد شهرداری در واگذاری املاک
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قالیباف از واگذاری املاک توسط شهرداری تهران دفاع کرد و این اقدام را براساس مصوبات شورای شهر دانست.

دفاع قالیباف از عملکرد شهرداری در واگذاری املاک