دستگیری 120 نفر به همراه 20 لیتر مشروبات الکلی در پارتی شبانه پردیس

دستگیری 120 نفر به همراه 20 لیتر مشروبات الکلی در پارتی شبانه پردیس
۱۲۰ نفر به همراه ۲۰ لیتر مشروبات الکلی در پارتی شبانه پردیس بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری ۱۲۰ نفر در پارتی شبانه خبر داد و گفت: حدود ۲۰ لیتر مشروبات الکلی از این مکان کشف و ضبط شد. به گزارش میزان حیدر فتاحی دادستان عمومی و…

دستگیری 120 نفر به همراه 20 لیتر مشروبات الکلی در پارتی شبانه پردیس