دستگیری متهم قتل راننده مسافرکش در جاده مشهد-تهران

دستگیری متهم قتل راننده مسافرکش در جاده مشهد-تهران
سرهنگ مرادی معاون معاون اجتماعی پلیس تهران از دستگیری یکی از متهمان قتل راننده مسافرکش در جاده مشهد – تهران ، در پارک شهر تهران خبر داد. جامعه > حوادث – میزان نوشت:…

دستگیری متهم قتل راننده مسافرکش در جاده مشهد-تهران