در یک عمل جراحی شگفت انگیز / سر جدا شده کودک 16 ماهه پیوند شد +عکس

در یک عمل جراحی شگفت انگیز / سر جدا شده کودک 16 ماهه پیوند شد +عکس
سر کودک ۱۶ ماهه که در تصادف شدید رانندگی جدا شده بود در یک عمل جراحی بسیار پیچیده و دشوار پیوند شد تا کودک ۱۶ ماهه به طور معجزه آسایی…

در یک عمل جراحی شگفت انگیز / سر جدا شده کودک 16 ماهه پیوند شد +عکس