در زمان ترکیدن لاستیک خودرو چه کنیم؟

در زمان ترکیدن لاستیک خودرو چه کنیم؟
در هنگام ترکیدن لاستیک خودرو به هنگام رانندگی،باید خونسردی خود را حفظ کرده و نکات زیر را رعایت کنید. به گزارش  روابط عمومی پلیس راهور ، ترکیدن لاستیک درحین رانندگی به شدت خطرناک است پس اگر دچار این حادثه شدیم باید حواسمان به چند نکته باشد : ۱- حفظ آرامش…

در زمان ترکیدن لاستیک خودرو چه کنیم؟