درگیری مسلحانه اراذل و اوباش در پارک شهید باهنر اراک

درگیری مسلحانه اراذل و اوباش در پارک شهید باهنر اراک
تیراندازی ۲ نفر از اراذل به سوی چند نفر دیگر از اراذل و اوباش در پارک شهید باهنر شهر اراک منجر به مجروح شدن ۵ نفر از آنان شد. به…

درگیری مسلحانه اراذل و اوباش در پارک شهید باهنر اراک