درمان آلزایمر با عصاره این گیاه آفریقایی

درمان آلزایمر با عصاره این گیاه آفریقایی
عصاره گیاهی که قرن ها به عنوان یک داروی سنتی در نیجریه استفاده می شود می تواند مبنای داروی جدید آلزایمر باشد.  محققان دریافتند عصاره گیاهی که قرن ها به…

درمان آلزایمر با عصاره این گیاه آفریقایی