دردسرهای یک پدر کارگر برای درمان نوزاد «۲۴ انگشتی» +عکس

دردسرهای یک پدر کارگر برای درمان نوزاد «۲۴ انگشتی» +عکس
درآمد ۴۰۰ هزار تومانی مرد کارگر، معادله نا برابری را پیش روی درمان فرزند ۲۴ انگشتی اش قرار داده است. خبرگزاری میزان:  کارگر فصلی است. گاه درآمد دارد و گاه…

دردسرهای یک پدر کارگر برای درمان نوزاد «۲۴ انگشتی» +عکس