درخواست حماس از سازمان ملل علیه تل آویو

درخواست حماس از سازمان ملل علیه تل آویو
جنبش مقاومت اسلامی “حماس” از سازمان ملل متحد خواست که مواضع و تصمیمات جدی و فوری علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

درخواست حماس از سازمان ملل علیه تل آویو