دختر 22 ساله جواب توهین پسر جوان را با چاقو داد

دختر 22 ساله جواب توهین پسر جوان را با چاقو داد
دختری دانشجو به دلیل حمله با چاقو به پسر ۲۲ ساله توسط پلیس دستگیر و در دادگاه به تحمل دو سال حبس محکوم شد، وی پس از ازادی مجدداً به سراغ پسر جوان رفته و کار وحشیانه خود را تکرار کرد! به گزارش رکنا، پلیس، این دختر جوان به نام…

دختر 22 ساله جواب توهین پسر جوان را با چاقو داد