دانش آموزی که زیر تنبیه شدید معلم جان سپرد

دانش آموزی که زیر تنبیه شدید معلم جان سپرد
معلم مالزیایی زمانی که با سر و صدای دانش اموزان روبرو می شود برای تنبیه انان از شیلنگ اب استفاده می کند، وی چنان ضربات محلکی به پای یکی از دانش اموزان وارد می کند که اوضاع از کنترل خارج شده و دانش اموز بخت برگشته از هوش می رود….

دانش آموزی که زیر تنبیه شدید معلم جان سپرد