داعشی ها قاضی خود را ذبح کردند!

داعشی ها قاضی خود را ذبح کردند!
یکی از منابع اگاه در استان نینوا گفت: گروه تروریستی داعش، «قاضی شرعی ولایت دجله» را سر بریده است. به گزارش العالم، یک منبع محلی به سایت عراقی «سومریه نیوز» گفت که به دنبال مخالفت این قاضی با حضور در جنگ به عنوان نیروی «انغماسی»، سر وی را در مقابل…

داعشی ها قاضی خود را ذبح کردند!