خوردن سیب‌ زمینی سرخ‌ شده ممنوع!

خوردن سیب‌ زمینی سرخ‌ شده ممنوع!
تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که  مصرف بیش از اندازه سیب‌ زمینی سرخ‌ شده می تواند باعث مرگ زودرس در افراد شود. به گزارش ایسنا و به نقل از…

خوردن سیب‌ زمینی سرخ‌ شده ممنوع!