خودکشی تلخ زن آبادانی مقابل دوربین

خودکشی تلخ زن آبادانی مقابل دوربین
زن آبادانی در آخرین لحظات زندگی اش با روشن کردن دوربین گوشی از لحظه خودکشی اش فیلم گرفت. به گزارش رکنا، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه شنبه دوم اردیبهشت ماه امسال ماموران کلانتری ۱۸ ذوالفقاری آبادان در جریان مرگ خود خواسته زن ۲۵ ساله ای در خیابان ۶۹ منطقه ذوالفقاری قرار گرفتند….

خودکشی تلخ زن آبادانی مقابل دوربین