خلاقیت جوان مراغه‌ ای با استفاده از لاستیک‌ های مستعمل +تصاویر

خلاقیت جوان مراغه‌ ای با استفاده از لاستیک‌ های مستعمل +تصاویر
وحید عباسیان جوان خلاقی است که با استفاده از لاستیک‌های مستعمل وسایل تزئینی و گلدان‌های زیبایی را می سازد، این وسایل به حدی زیبا طراحی شده اند که مشتریان بیشماری…

خلاقیت جوان مراغه‌ ای با استفاده از لاستیک‌ های مستعمل +تصاویر