خفن ترین اس ام اس دلتنگی و دوری از عشق

خفن ترین اس ام اس دلتنگی و دوری از عشق

خفن ترین اس ام اس دلتنگی و دوری از عشق

دلتنگی زیبا
ارزش هر عزیزی
را همیشه از اندیشه یک لَحـظه نبودنش میتوان فهمید
عاشقتم.


اس ام اس عاشقانه دلتنگی جدید
تمام دنیا هم که بروند!
تمام دنیا هم ڪه نباشند
تمام دنـیا هَم ڪه مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم!
تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند
تو هستی
آغوش تو باشد ، همین برای یک عمر زندگـی‌ کافیست.


اس ام اس عاشقانه دلتنگی دوست داشتن
ز برق چشم رنگینت دلم را برده ای نم نم!
از آن گیسوی زرینت غم از دل برده ای کم کم!
منم آن عاشقی که دلبَرم بودی تو ای رعنا!
بدان ای دلبر قد سرو شدم از عشق تو خم خم.


اس ام اس عاشقانه دلتنگی زیبا
عاشقانه مینویسم از همان عاشقانه هایی که شبها لالایی میـشد برای چشمان عاشقم
عاشقانه مینویسَم و میگویم *دوستت دارم.


اس ام اس عاشقانه دلتنگی خفن
همه را وعـده به دیدار قیامت دادند!
تا قیامت چه کند آنکه گرفتار تو شد.

 

باوَر نمی کنَم !
اینگونه عاشقانه
در من حبس شده باشی
بگو با چه جادوئی
مرا اینگونه نا عـادلانه وقف خودت کردی؟ .


اس ام اس عاشقانه دلتنگی زیبا
چنان بیتاب تحسین تو هستم بعد هر شعرم
که دختر بچه ای مشتاق لَبخند پدر باشد .


اس ام اس عاشقانه دلتنگی دوست داشتن
چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟ !
با دو چشمان پر از اَشک صدایش کردی؟ !
گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست
تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟ .

اس ام اس عاشقانه دلتنگی خفن
آن مَست همیشه با حیا چشم تو بود !
آن آینه ى رو به خدا چشم تو بود
دنیا همه شعر است به چشمماما !
شعری کـه تڪان داد مراچشم تو بود .

 

 

خفن ترین اس ام اس دلتنگی و دوری از عشق