خاطرات آتش‌نشان‌هايي كه در حادثه پلاسكو رفيق‌هاي‌شان را از دست دادند

خاطرات آتش‌نشان‌هايي كه در حادثه پلاسكو رفيق‌هاي‌شان را از دست دادند
امروز پيكر آتش‌نشان‌هايي كه در حادثه پلاسكو جانفشاني كردند و جان خود را از دست دادند در مصلي تهران و سپس بهشت زهرا تشييع مي‌شود.

خاطرات آتش‌نشان‌هايي كه در حادثه پلاسكو رفيق‌هاي‌شان را از دست دادند