حمله موشکی یمن به پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض

حمله موشکی یمن به پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض

حمله موشکی یمن به پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض