حمله داعش به گارد رئیس جمهور فیلیپین

حمله داعش به گارد رئیس جمهور فیلیپین
حمله یک گروه وابسته به داعش به گارد ریاست جمهوری فیلیپین، به زخمی شدن ۹ نظامی منجر شده است.

حمله داعش به گارد رئیس جمهور فیلیپین