حمله خونین ماهی های گوشتخوار به گردشگران در برزیل! +تصاویر

حمله خونین ماهی های گوشتخوار به گردشگران در برزیل! +تصاویر
تعداد از گردشگران که برای گذراندن تعطیلات در سواحل برزل در حال شنا بودند، با حمله ناگهانی ماهی ها شوکه شدند، تعدادی از گردشگران دچار جراحات قابل توجهی شدند. به…

حمله خونین ماهی های گوشتخوار به گردشگران در برزیل! +تصاویر