حمله انتحاری به هتلی در پایتخت سومالی 17 کشته و 26 زخمی برجای گذاشت

حمله انتحاری به هتلی در پایتخت سومالی 17 کشته و 26 زخمی برجای گذاشت

حمله انتحاری به هتلی در پایتخت سومالی 17 کشته و 26 زخمی برجای گذاشت