حضور وزیر ورزش و استاندار تهران در ورزشگاه آزادی

حضور وزیر ورزش و استاندار تهران در ورزشگاه آزادی
مسعود سلطانی فر به همراه هاشمی استاندار تهران برای تماشای دیدار حساس ایران مقابل ازبکستان در ورزشگاه ازادی حضور یافتند. به گزارش ایسنا، در حالی که چند دقیقه از بازی…

حضور وزیر ورزش و استاندار تهران در ورزشگاه آزادی