حضور دختران چینی در ورزشگاه ازادی +تصاویر

حضور دختران چینی در ورزشگاه ازادی +تصاویر
یکی از رسانه های چینی با انتشار تصاویری از دختران چینی، به حضور انان در ورزشگاه ازادی به همراه تعدادی از بانوان ایرانی پرداخته است. یکی از رسانه های چینی امروز در گزارشی کامل از حواشی بازی دیروز با ایران به حضور بانوان و طرفداران چینی در آزادی پرداخت و…

حضور دختران چینی در ورزشگاه ازادی +تصاویر