حذف بیش از 1100 موقعیت شغلی در ایرباس

حذف بیش از 1100 موقعیت شغلی در ایرباس
گروه ایرباس در راستای برنامه کاهش هزینه‌ها که تحت آن، دفاتر مرکزی این شرکت با واحد هواپیماهای جت تجاری ادغام خمی شوند، حداکثر ۱۱۶۴ موقعیت شغلی را حذف خواهد کرد.

حذف بیش از 1100 موقعیت شغلی در ایرباس