حال‌ و هوای خانواده‌ های قربانیان معدن زمستان یورت +تصاویر

حال‌ و هوای خانواده‌ های قربانیان معدن زمستان یورت +تصاویر
در گزارش تصویری زیر حال و هوای خانواده‌های قربانیان معدن زمستان یورت در استان گلستان و وضعیت این معدن را چهل روز پس از حادثه می‌بینید.

حال‌ و هوای خانواده‌ های قربانیان معدن زمستان یورت +تصاویر