جوایز نقدی در انتظار پدیده و سیاه جامگان

جوایز نقدی در انتظار پدیده و سیاه جامگان
برنده شهرآورد پدیده و سیاه جامگان جایزه‌ای به ارزش ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت می‌کند.

جوایز نقدی در انتظار پدیده و سیاه جامگان