جنجالی که استخدام یک ژن خوب در وزارت نفت به پا کرد + عکس

جنجالی که استخدام یک ژن خوب در وزارت نفت به پا کرد + عکس
حکم انتقال دختر یکی از نمایندگان مجلس در سطح وزارت نفت در فضای مجازی منتشر شده است که باعث به وسط کشیده شدن دوباره بحث جنجالی ژن خوب شده است….

جنجالی که استخدام یک ژن خوب در وزارت نفت به پا کرد + عکس