جعفر کاشانی: فرهنگ مهدی طارمی در حد پرسپولیس نیست!

جعفر کاشانی: فرهنگ مهدی طارمی در حد پرسپولیس نیست!
جعفر کاشانی در خصوص احضار مهدی طارمی به کمیته انظباطی در گفت و گو با مهر عنوان کرده است که رفتار و فرهنگ این بازیکن در حد تیم پرسپولیس نیست. رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را در رابطه با احضار طارمی به کمیته انضباطی این باشگاه ارائه داد و…

جعفر کاشانی: فرهنگ مهدی طارمی در حد پرسپولیس نیست!