جشن تولد رحمتی در کمپ حجازی

جشن تولد رحمتی در کمپ حجازی
آبی پوشان امروز پیش از عزیمت به تبریز برای بازی با ماشین سازی در کمپ زنده یاد حجازی برای سید مهدی رحمتی جشن تولد 34 سالگی اش را برگزار کردند. رحمتی متولد 14 بهمن 1361 است.

جشن تولد رحمتی در کمپ حجازی