جزییاتی از حادثه سقوط اتوبوس به دره جاجرود/ سقف اتوبوس کاملاً جدا شد +عکس

جزییاتی از حادثه سقوط اتوبوس به دره جاجرود/ سقف اتوبوس کاملاً جدا شد +عکس

جزییاتی از حادثه سقوط اتوبوس به دره جاجرود/ سقف اتوبوس کاملاً جدا شد +عکس