جزئیات گفته نشده از حادثه تروریستی امروز پایتخت

جزئیات گفته نشده از حادثه تروریستی امروز پایتخت
جانشین سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه آمریکایی‌ها و رژیم سعودی برای انجام اقدام تروریستی در تهران دستور داده بودند، گفت: سپاه پاسداران هم از تروریست‌ها و هم از دستوردهندگان…

جزئیات گفته نشده از حادثه تروریستی امروز پایتخت