جریمه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگان متخلف

جریمه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگان متخلف
در کنار توقیف خودروی رانندگان متخلف، جریمه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نیز برای اعمال قانون متخلفان در نظر گرفته شده است.   رئیس پلیس راه کشور گفت: در کنار توقیف وسایل نقلیه رانندگان متخلف، جریمه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نیز برای اعمال قانون متخلفان در نظر گرفته شده…

جریمه ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگان متخلف