جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است

جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است

جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است 

خوشگل ترین و زن زندانی روسیه به دلیل قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده هست و اکنون بعنوان ملکه زیبایی دربند شناخته شده هست.خانم قاچاقچی بعنوان زیباترین زن زندانی 2017 در کشور روسیه گزینش شد.این زن به جرم تجارت مواد مخدر باید سالیان طولانی در زندان زندگی کند. ((ایرنیا ایوبووا)) تاجر مواد مخدر که به سیزده سال حبس محکوم شده هست عنوان  زندان‌هاي روسیه درسال 2017 را به دست آورد.

 به گزارش پارس ناز پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روزنامه انگلیسی میرور نوشت((ایرنیا ایوبووا)) تاجر مواد مخدر 36 ساله دررقابتی تنگاتنگ با 8 زن زندانی دیگربا حکم کمیته داوران که از محافظان زندان یوشکار اولا تشکیل شده بود عنوان ملکه زیبایی زندان‌هاي روسیه درسال 2017 را به دست آورد.

 

ایرنیا در پی تعیین شدن بعنوان ملکه زیبایی زندان صاحب تاج و 101 شاخه گل و بعنوان جایزه شد اما این موضوع هیچ تاثیری بر اوضاع حکم او نخواهد داشت وتا سال 2028 و پایان دوران محکومیتش باید در زندان بماند

 

 

جذاب ترین زن زندانی روسیه مافیای مواد مخدر است