جدیدترین آمار مصدومان پلاسکو؛ ۲۰۱ نفر/ یک آتش‌نشان در حین عملیات بی‌هوش شد

جدیدترین آمار مصدومان پلاسکو؛ ۲۰۱ نفر/ یک آتش‌نشان در حین عملیات بی‌هوش شد

جدیدترین آمار مصدومان پلاسکو؛ ۲۰۱ نفر/ یک آتش‌نشان در حین عملیات بی‌هوش شد