جاعل 20 میلیاردی در مریوان دستگیر شد

جاعل 20 میلیاردی در مریوان دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از دستگیر جاعلی که اقدام به جعل سند یک باب مغازه در این شهرستان کرده بود، خبر داد.

جاعل 20 میلیاردی در مریوان دستگیر شد