ثبت‌ نام پیرمرد ۱۰۷ ساله و همسرش در انتخابات شوراها

ثبت‌ نام پیرمرد ۱۰۷ ساله و همسرش در انتخابات شوراها
فیض ا… فتحی پیرمرد ۱۰۷ ساله اهل روستای پنجه سفلی بخش مرکزی شهرستان دیواندره همراه با همسر ۷۳ ساله‌ اش به نام جهان عبداللهی در انتخابات شوراها ثبت نام کردند.

ثبت‌ نام پیرمرد ۱۰۷ ساله و همسرش در انتخابات شوراها