ثبات در بازار خودروهای وارداتی/جدول

ثبات در بازار خودروهای وارداتی/جدول
این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

ثبات در بازار خودروهای وارداتی/جدول