تیموریان و جپاروف در تمرین استقلال

تیموریان و جپاروف در تمرین استقلال
هافبک ازبکستانی استقلال در کمپ زنده یاد حجازی حاضر شد.

تیموریان و جپاروف در تمرین استقلال