تیتر معنادار خبرگزاری روسیه پس از شلیک موشک‌های سپاه به مواضع داعش

تیتر معنادار خبرگزاری روسیه پس از شلیک موشک‌های سپاه به مواضع داعش
انتخاب -تحلیل‌گران استفاده از موشک‌های دوربرد ۲۰۰۰ کیلومتری در این حمله را هشدار جدی ایران به اسرائیل و عربستان قلمداد کرده‌اند

تیتر معنادار خبرگزاری روسیه پس از شلیک موشک‌های سپاه به مواضع داعش