تکذیب خبر بمب‌گذاری در فاز ۲ پارس جنوبی

تکذیب خبر بمب‌گذاری در فاز ۲ پارس جنوبی

تکذیب خبر بمب‌گذاری در فاز ۲ پارس جنوبی