تکذیبیه دبیر‌ کل و یک توضیح مهم

تکذیبیه دبیر‌ کل و یک توضیح مهم
دبیر کل فدراسیون فوتبال ساعتی پیش خبر اخراج مربیان ایرانی (دستیاران کی روش) را نادرست دانست .

تکذیبیه دبیر‌ کل و یک توضیح مهم