توئیت کاسیاس بعد از دیدار با مسی ایرانی: می‌خوام باهاش فوتسال بازی کنم!

توئیت کاسیاس بعد از دیدار با مسی ایرانی: می‌خوام باهاش فوتسال بازی کنم!
بدل ایرانی لیونل مسی دیداری با ایکر کاسیاس داشت.

توئیت کاسیاس بعد از دیدار با مسی ایرانی: می‌خوام باهاش فوتسال بازی کنم!