تنها شرط همسر بهاره رهنما برای ازدواج!

تنها شرط همسر بهاره رهنما برای ازدواج!
بهاره رهنما بازیگر ۴۳ ساله کشورمان که به تازگی مراسم ازدواج خود را برگزار کرده است، از شرطی که همسرش، امیر خسرو عباسی برای ازدواج با او مطرح کرد، گفت….

تنها شرط همسر بهاره رهنما برای ازدواج!