تلویزیون روسیه: ترامپ خطرناکتر از رهبره کره شمالی است!

تلویزیون روسیه: ترامپ خطرناکتر از رهبره کره شمالی است!
تنش های میان امریکا و کره شمالی در چند هفته اخیر با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به بالاترین حد خود رسیده است و هر لحظه احتمال درگیری نظامی دو کشور پیش بینی می شود. گوینده خبر یک برنامه سیاسی در تلویزیون رسمی روسیه ترامپ را خطرناک‌تر از رهبر کره…

تلویزیون روسیه: ترامپ خطرناکتر از رهبره کره شمالی است!