تقلید ستاره منچستر از محسن فروزان! +عکس

تقلید ستاره منچستر از محسن فروزان! +عکس
مارکوس روخو ستاره منچستر یونایتد در جریان دیدارتیمش برابر روستف دچار افت فشار شد که به توصیه اقای خاص یک موز داخل زمین فرستادند تا او بخورد، حرکتی که جلوتر از او توسط محسن فروزان، دروازه بان سابق ابی پوشان پایتخت انجام شده بود.  

تقلید ستاره منچستر از محسن فروزان! +عکس